De Oase

In september 2013 is ‘De Oase’ in gebruik genomen, het nieuwe gebouw waar Stichting Samen op de levensweg haar activiteiten uitvoert.

Het gebouw

Het gebouw heeft verschillende afdelingen, voor de verschillende activiteiten die er plaatsvinden.

Op de begane grond bevindt zich onder andere het inloophuis voor de straatkinderen, met een aparte keuken, eetzaal en sanitaire afdeling. Iedere maandag, woensdag en vrijdag kunnen de straatkinderen uit de stad hier terecht voor een douche, schone kleren, een warme maaltijd en wat persoonlijke aandacht. Voor zover dat mogelijk is leren we hen ook lezen, schrijven en rekenen.

De straatkinderen leven met elkaar in een verlaten flatgebouw, zonder deuren en ramen, zonder verwarming etc. Het is een groep van zo’n 16-20 kinderen in de leeftijd van 1-20 jaar.

Op de begane grond vinden we ook de speel- en huiswerkkamer. Twee keer per week komen hier moeders uit de stad met hun jonge kinderen. We begeleiden hen bij de opvoeding van hun kinderen en geven daarbij adviezen.

De oudere kinderen komen twee keer per week voor huiswerkbegeleiding. Roemeense kinderen krijgen erg veel huiswerk en vaak hebben hun ouders niet voldoende scholing gehad om hen daarbij te helpen. Met de stichting kunnen we hier een bijdrage aan leveren, zodat de kinderen hun school goed kunnen doorlopen.

Op de 1e verdieping van het gebouw hebben we twee nood-slaapkamers. Deze worden gebruikt bij bijv. erge ziekte van de straatkinderen, als ze echt niet op straat kunnen slapen.

Helaas hebben we ook te maken met huiselijk gewend in de gezinnen die we begeleiden en in sommige gevallen kunnen we de vrouwen en/of kinderen dan tijdelijk onderdak bieden.

Boven is ook een grote cursusruimte, waar we praktische cursussen aanbieden aan risico-jongeren, tieners die hun school niet hebben afgemaakt, om wat voor reden dan ook. Op dit moment is er de mogelijkheid voor een kookcursus, naaicursus of computercursus, allemaal met als doel de jongeren de mogelijkheid te bieden een betaalde baan te vinden.

Het centrum is een ontmoetingsplek voor kinderen uit de buurt, na school en in de vakanties komen ze bij elkaar in ‘De Oase’  Veel Roemeense kinderen groeien op zonder hun ouders, omdat die naar het buitenland zijn vertrokken om geld te verdienen en ze worden vaak aan hun lot overgelaten. Bij ‘De Oase’ proberen we hen een veilige plek te bieden.

We organiseren allerlei (creatieve) activiteiten voor hen, om te voorkomen dat ze op straat gaan zwerven.

Bovenstaande activiteiten vinden plaats in ons Sociaal Centrum.

Daarnaast begeleiden we ook zo’n 50 gezinnen die op het platteland in armoede leven. Dit doen we in samenwerking met de maatschappelijk werkers en de huisartsen in de desbetreffende dorpen. We ondersteunen de gezinnen financieel en materieel en helpen bij de ouders bij de opvoeding. Op deze manier proberen we te zorgen voor een veilig gezinsklimaat en hopen we te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden.

Een dag per week geeft een van onze medewerkers voorlichting op basis- en middelbare scholen over verschillende onderwerpen die verband houden met een gezonde levensstijl. Het gaat hierbij onder andere over de gevaren van alcohol en drugs, het voorkomen van SOA’s en tienerzwangerschappen, maar bijvoorbeeld ook over de communicatie tussen tieners en hun ouders. 

Sponsor laptop                                   Sponsorlaptop